apvilktos sėklos

apvilktos sėklos
apvilktos sėklos statusas T sritis sėkla nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=294530&p_query=&p_tr2=2 ryšiai: žiūrėkdengtos sėklos šaltinis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2007 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1A-37 „Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 1A-86 „Dėl sėklos bandinių ėmimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 35-1297)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”